ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدائی
نروم جز به همان ره که توام راهنمائی

بری از رنج و گدازی ، بری از درد نیازی
بری از بیم و امیدی بری از چون و چرائی

همه درگاه تو جویم ، همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که بتوحید سزائی

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی
تو نماینده ی فضلی تو سزاوار ثنائی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی
همه نوری و سروری همه جودی و سخائی

لب و دندان سنائی همه توحید تو گوید
مگر از آتش دوزخ بودش روی رهائی

حكیم سنایی

نشریات

اوقات شرعی

آمار سایت

کاربران
25399
مطالب
233
نمایش تعداد مطالب
952969